راه استاد

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاخیر فرج» ثبت شده است

کم کم به طرف زمانی پیش میریم که بردن نام حضرت مشکل میشه؛

و تنها کسانی سالم پیش میرن که اعمالشان خالص باشه . توجه به آن حقیقت داشته باشند که اعمالشان به حضرت عرضه می شود .

چکار کنیم که در دوران سفیانی جان سالم به در ببریم ؟

چه کنیم که حضرت در موقع قیام سفیانی به ما نظر داشته باشد؟

اینها نشانه ها یش در همین زندگی روزانست؛

اگر غذا می خوریم ، اگر نان می خوریم و اضافه میاد،میریزیم در ظرف آشغال

اینها شاید به حسب ظاهر ساده باشه (خوب غذا زیاد اومده دیگه)  خوب کمتر غذا بیریز کمتر نان بگیر

اینها زمینه ی این است که کم کم حرمت چادر شکسته بشه

حرمت عمامه بر داشته بشه

تدریجا سبب میشه روضه گرفتن مشکل میشه

به حضرت رسول گفتن چرا وحی نازل نمیشه ؟ حضرت فرمودند :چون شما ناخن ها یتان را نمیگیرید و ما بین مفصل هایتان را تمییز نمی کنید .

هر لغزشی  ولو کوچک باشه ؛ پیش میاد اسباب تاخیر فرج و اسباب تزلزل شخص می شود .

استاد نجفی درس اخلاق استاد نجفی امیر نجفی حجت الإسلام و المسلمین نجفی درس اخلاق مدرسه خاتم الأنبیا استاد اخلاق اخلاق علم اخلاق راه رسیدن به خدا عرفان مهدویت حدیث قرآن کتاب سنت امام زمان حضرت صاحب راه استاد استاد نکته های ناب اخلاقی نکته های اخلاقی